Czech Rebublic Slovakia
Shadow

Topwerk - Hess Group

Firma HESS Grouppatrí dnes do skupiny výrobcov, ktorí sú združení pod názvom TOP WERK.

Do tejto skupiny patria aj firmy

  • Prinzig- Pfeiffer
  • SR - Schindler

Široká paleta strojov, ktoré dodávajú firmy skupiny TOP WERK pokrýva potreby zákazníkov na stroje a zariadenia pre výrobu betonárskych produktov, ako je zámková dlažba, obrubníky, murovacie materiály. Ďalším segmentom sú výrobky pre kanalizáciu, ako betónové rúry, šachty, kónusy, šachtové dna ale aj zariadenia na zušľachtenie povrchov betonárskych výrobkov.

Firma HESS Group dodáva aj miešacie jadrá na miešanie suchých betónových zmesí.

Práve v oblasti stacionárnych vibrolisov HESS Group ponúka stavebnú radu MULTIMAT, v ktorej sú zúročené najnovšie poznatky v oblasti regulácie vibrácií, softwarového ovládania a vizualizácie procesov.