Czech Rebublic Slovakia
Shadow

Elematic

Firma ELEMATIC, skôr známa ako PCE Engineering, je svetovým dodávateľom technologických celkov na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov, ako sú fasádne prvky, nosné a deliace steny, predpäté dutinové stropy a prvky skeletových sústav.

Firma ELEMATIC je pevne presvedčená, že existuje rad významných faktorov, ktoré zaručujú, že trh prefabrikovaných dielcov bude rásť i v budúcnosti pretože:

Rastúnároky na kvalitu výrobkov a efektivitu výroby

  • Rastúcim nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl na stavenisku
  • Prísnejšími požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Ponuka firmy ELEMATIC obsahuje nasledujúce segmenty:

  • Dodávka kompletnýchvýrobných liniek pro fasádne elementy, nosné i deliace steny.
  • Dodávka kompletných liniek a zariadení na výrobu predpätých nosných prvkov na dlhých dráhach.
  • Dodávka miešacích jadier a systémov dopravy a rozdeľovania betónu.
  • software na riadenie výrobných liniek rovnako ako riadenie výroby prefabrikátov vo viacerých výrobniach.