Czech Rebublic Slovakia
Shadow

Peddinghaus

Už od roku 1904 dodáva firma PEDDINGHAUS stroje a linky na spracovanie profilových ocelí, čím sa stáva významným dodávateľom pre výrobcov oceľových konštrukcií.

Hlavným produktom firmy sú automatické rezacie, vŕtacie a vypaľovacie centrá rady Peddimat.

Vynikajúce výsledky vo výrobe styčníkov dosahujú páliace a vŕtacie centrá FDB pre šírky oceľových plechov 600, 1000 a 1500 mm až do hrúbky 50 mm. V jednom pracovnom cykle vypaľuje rôzne tvary styčných plechov a zároveň do nich vŕta otvory až do priemeru 40 mm.

Ďalšou úspešnou radou sú píliace a vŕtacie centrá BDL pre šírky profilov 760, 1000 a 1250 mm s troma alebo deviatimi vrtákmi.

Páliace centrum ABSM slúži na úpravu okrajov nosníkov do šírky 1250 mm vypaľovaním.

Všetky stroje a linky firmy PEDDINGHAUS u českých a slovenských zákazníkov dosahujú veľmi dobré výsledky pri delení, vŕtaní profilovej ocele, zvyšujú podstatne produktivitu práce a znižujú prevádzkové náklady.