Czech Rebublic Slovakia
Shadow

Exner pressen

Dnes, s viac než 50 rokmi skúseností s výrobou strojov, je spoločnosť EXNER_PRESSEN u nás i medzinárodne uznávaná ako osvedčený výrobca hydraulických lisov pre bez trieskové spracovanie kovov. Ako partner priemyslu spracovania kovov vyvíja a vyrába v individuálnej výrobe požadované zariadenia formou riešení, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky zákazníkov. Najlepšia kvalita a spokojnosť zákazníkov tvorí základný kameň úspechu firmy. Najlepším dôkazom je dlhá životnosť lisov a veľká základňa zákazníkov.